Ruimte voor Ontwikkeling

Begeleiding van kinderen

Mijn motto bij het begeleiden is dat ik niet de golven van de zee (als metafoor voor het leven) kan weghouden bij de kinderen maar dat ik hen wel kan leren "surfen" op die golven!

Dat kan "surfen" zijn in de vorm van leerondersteuning en-of het vergroten van het welbevinden van het kind. Het kind gaat ervaren dat het greep krijgt op  de leerstof, vaardigheden vergroot en-of meer greep krijgt op zichzelf. Soms kan ik de golven wat kalmeren door aanpassingen in de school- of thuissituatie te bewerkstelligen. Hierdoor voelt het kind met zijn of haar vraag zich gezien en gesteund in waar het belemmeringen ervaart.

Mijn kracht zit in de specifieke afstemming op het individuele kind, de aandacht voor de relatie, ontdekken wat er nodig is om tot ontwikkeling te komen, soms buiten de gebaande paden kunnen denken en dat dan inzetten.

Bijna alle kinderen, met wie ik werk, hebben een (erg) hoge mate van gevoeligheid.

Mijn ervaring is dat de motivatie en betrokkenheid van de kinderen groot is! Ze werken graag met me, ondanks dat ik een flinke inzet van hen vraag. Dat maakt me steeds weer blij en dankbaar.