Ruimte voor Ontwikkeling

Persoonlijke coaching

Iedereen kent wel van die momenten op je pad, waarop je merkt niet goed zicht te hebben op jezelf. Je motieven zijn je niet helder, je snapt niet waarom iets steeds maar weer gebeurt of je weet niet welke keuze te maken. Je ziet niet waar je naar toe zou willen of kunnen gaan of weet dat wel maar het lukt je niet om “in beweging “ te komen en op een andere manier vorm te geven aan je leven. Wat er ook je levenspad kruist, steeds weer is er de keuze hoe je hiermee omgaat, zelfs als je het gevoel hebt overspoeld te worden of met lege handen te staan.
Dit zijn waardevolle momenten om bij stil te staan en tijd voor bezinning vrij te maken. Dan kan het verhelderend zijn om iemand mee te laten luisteren, die de juiste vragen op het goede moment weet te stellen, zodat jij je nieuwe dingen bewust kunt worden. Deze bewustwording is de eerste stap m.b.t. het oplossen van je vraag.
Regelmatig ervaar ik dat mensen naar mij toe komen op kruispunten in hun leven, als er belangrijke beslissingen genomen dienen te worden.
 
Ik werk graag in afstemming op het onderbewust-zijn m.b.v beelden, zoals visualisatie, regressie, via opstellingen of sjamanistisch. Dit ervaar ik als een krachtige en doeltreffende manier van werken.