Ruimte voor Ontwikkeling

Helen van de voorouderlijn

Helen van de vader- of moederlijn.

Je bent welkom om in een individuele sessie jouw vader- of moederlijn op te stellen. Ik reserveer daarvoor 2 uur.

Je ontvangt vooraf een vragenlijst ter voorbereiding om zoveel mogelijke feitelijke informatie te verzamelen. Ik hoef die informatie niet vooraf te ontvangen. We zullen aan het begin van de sessie stil staan bij de bijzonderheden uit jouw voorouderlijn. We maken gebruik van het werken met grondankers. Dat betekent dat de informatie door ons allebei opgehaald kan worden. Voel je vrij om zo mogelijk een representant mee te brengen. De bijdrage voor hem of haar is 25 euro.

Het opstellen van je voorouderlijn maakt jezelf vrijer en je eventuele kinderen ook. Patronen komen aan het licht en er wordt heling ingebracht. Zo ontstaat er rust in het Voorouderveld en in jouw leven. Een kado aan jezelf dus en je hele familiesysteem!

Bijdrage voor 2 uur is 150 euro.