Specifieke zorgvragen

Ik begeleid veel kinderen met een specifieke zorgvraag binnen het onderwijs. Vaak gaat het om het kind beter te leren omgaan met zijn (on)mogelijkheden en zijn of haar mogelijkheden uit te breiden. Aanleren van denk- en/of handelingswijzen, planning en organisatie van het werk, vergroten van sociale vaardigheden, leren hanteren van (ont)spanning en het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld. Daarnaast is er didactische begeleiding op maat. Deze begeleiding wordt betaald vanuit het budget voor de individuele zorgarrangementen.

Ik werk met een begeleidingsplan en stem af met kind, leerkracht, intern begeleider en ouders.

Ik heb zelf 15 jaar met veel enthousiasme in het SBO gewerkt met deze groep kinderen.We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken.
Maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.