Ruimte voor Ontwikkeling

Coaching op de werkvloer

Voor werknemers
 
Afhankelijk van de vraag, begeleid ik ook trajecten in het onderwijs op de werkvloer.
Na een vrijblijvende kennismaking volgt een intake met leidinggevende en leerkracht, waarin de vraag en het doel van de begeleiding geformuleerd worden. Daarna volgt er een voorstel voor het begeleidingstraject en een offerte. We maken vooraf afspraken over eventuele verslaglegging en terugkoppeling naar de opdrachtgever.
 
Voor leidinggevenden
 
Juist in de hectiek van alle dag kan het wenselijk zijn om momenten van stil staan, rust en bezinning in te bouwen. Om afstand te nemen en op een andere manier te kijken naar dat, wat er is en je bezig houdt. Om te onderzoeken of het niet anders moet en kan. Om te ervaren wie jij zelf daarin bent. Wat er nodig is om tot verandering te komen en wat dat concreet betekent voor jou of je werksituatie.